Uitvoering

In de realisatiefase zijn wij in staat het gehele uitvoeringsteam op het gebied van mobiliteit aan te sturen. Dit gaat dan over de Opdrachtnemer voor het leveren en plaatsen van de borden en maatregelen, de leverancier van de Verkeersregelaars en alle in- en extern betrokken stakeholders.

Uitvoering evenementen - HIRS advies